To, že jste si nechali instalovat certifikované herní prvky na vaše dětské hřiště, ještě neznamená, že hřiště je jako celek bezpečné. Pro bezpečnost hřiště je také důležité, zda byly herní prvky instalovány v souladu s technickými normami ČSN EN 1176. Tedy zda jednotlivé herní prvky byly montovány bez montážních závad, zda byly dodrženy požadavky na minimální prostor a bezpečné vzdálenosti, zda je pod herními prvky vhodný povrch tlumící dopad a další.

Pokud tedy nechcete kupovat zajíce v pytli, objednejte si u nás nezávislou Vstupní kontrolu nového hřiště ještě dříve, než jej převezmete od dodavatele/výrobce, abyste věděli, zda je dodávka a montáž herních prvků v souladu s platnou legislativou.

Co od nás dostanete:

Výstupem této kontroly je písemná zpráva o případných neshodách, kterou lze použít jako přílohu Předávacího protokolu o vadách a nedodělcích hotového díla.

Cena:

Konkrétní cenovou nabídku Vám zpracujeme na požádání dle množství herních prvků a zařízení.