Každý provozovatel dětského hřiště je povinen dodržovat povinnosti stanovené příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti dětí a eliminovat tak objektivní rizika na minimální možnou míru. Jedním z hlavních nástrojů jak toho dosáhnout je vhodný systém kontrol (Plán kontrol) a účelná údržba dětského hřiště.

Aby bylo vaše dětské hřiště v CAJKU po celý rok, neváhejte se na nás obrátit s žádostí o provedení níže uvedených kontrol.

Dříve, než je nově vybudované dětské hřiště uvedeno do provozu, doporučujeme provést také Vstupní kontrolu, aby se provozovatel ujistil, že je dodávka a montáž zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. Mělo by se jednat o nezávislou kontrolu, aby byl vyloučen střet zájmu.

Během provozu hřiště, by měli být jeho součásti kontrolovány a udržovány podle návodu výrobce v intervalech ne delších než výrobce stanovil. Minimálně se jedná o tyto tři typy kontrol: