Revize dětských hřišť a sportovišť

Každý provozovatel dětského hřiště či sportoviště je povinný dodržovat povinnosti stanovené příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti návštěvníků a eliminovat tak objektivní rizika na minimální možnou míru. Jedním z hlavních nástrojů jak toho dosáhnout je vhodně naplánovaný systém kontrol a účelná údržba. Pravidelné revize a kontroly hřišť či sportovišť jsou základem pro kvalitní údržbu.

 

Aby bylo vaše dětské hřiště a sportoviště v CAJKU po celý rok, neváhejte se na nás obrátit s žádostí o provedení níže uvedených kontrol.

Dříve, než je nově vybudované dětské hřiště nebo sportoviště uvedeno do provozu, doporučujeme provést také vstupní kontrolu, aby se provozovatel ujistil, že je dodávka a montáž zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. Mělo by se jednat o nezávislou kontrolu, aby byl vyloučen střet zájmu.

Během provozu hřiště, by měli být jeho součásti kontrolovány a udržovány podle návodu výrobce v intervalech ne delších než výrobce stanovil. Minimálně se jedná o tyto tři typy kontrol:

 

  • Běžná vizuální kontrola
  • Provozní kontrola
  • Roční hlavní kontrola

Provádíme odborné revize a kontroly dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen, posiloven, workout a fitness center, lanových parků, dětských heren, skateparků.