Opravy

 

Všechny závady, které představují riziko bezpečnosti, by měly být bezodkladně opraveny. Oprava by měla zahrnovat opatření směřující k nápravě závad nebo obnovu požadované úrovně bezpečnosti zařízení a povrchů hřiště.

 

Nabízíme Vám provedení nebo zajištění oprav zařízení dětského hřiště v souladu s pokyny výrobce a technickými normami, aby bylo vaše hřiště opět v CAJKU.

 

Konkrétně se může jednat o:

  • Výměnu upevňovacích prvků (např. závěs houpačky).
  • Opravy svarů.
  • Výměnu opotřebovaných nebo vadných dílů a součástek (např. chytů lezecké stěny).
  • Výměnu některých vadných konstrukčních součástí (např. horní ráhno kyvadlové houpačky).
  • Doplnění chybějících dílů a součástek (např. deska nástupní rampy).

Na základě domluvy poskytujeme i některé práce údržby skládající se z posekání trávy volných prostor hřiště, odstranění plevele z dopadových a přístupových ploch, prokypření pískovišť, doplnění sypkých směsí dopadových ploch apod.