Všechny závady, které představují riziko bezpečnosti, by měly být bezodkladně opraveny. Oprava by měla zahrnovat opatření směřující k nápravě závad nebo obnovu požadované úrovně bezpečnosti zařízení a povrchů hřiště.

Nabízíme Vám provedení nebo zajištění oprav zařízení dětského hřiště v souladu s pokyny výrobce a technickými normami, aby bylo vaše hřiště opět v CAJKU.

Konkrétně se může jednat o:

Na základě domluvy poskytujeme i některé práce údržby skládající se z posekání trávy volných prostor hřiště, odstranění plevele z dopadových a přístupových ploch, prokypření pískovišť, doplnění sypkých směsí dopadových ploch apod.