Provozní kontrola

Provozní kontrola je podrobnější než Běžná vizuální kontrola a její účelem je ověření funkce a stability zařízení dětského hřiště, zvláště z hlediska opotřebení. Při kontrole se zaměřujeme na celkovou čistotu areálu hřiště, kvalitu a výšku dopadové plochy, kvalitu povrchové úpravy jednotlivých částí, výskyt nebezpečných předmětů, odkrytých základů, ostrých hran a chybějících částí, dále pak na nadměrné opotřebení (především pohyblivých částí) a celkovou soudržnost zařízení. Zvláštní pozornost se věnuje částem utěsněným po celou dobu životnosti a prvkům, kde stabilita spočívá na jednom sloupu.

 

V případě zájmu o Provozní kontrolu, vyplňte prosím náš poptávkový formulář.

Četnost kontroly:

Interval této kontroly je jednou za 1 až 3 měsíce nebo podle pokynů dodavatel/výrobce herního zařízení. Doporučujeme ji také provádět po mimořádných povětrnostních situacích (záplavy, vichřice).

Co od nás dostanete:

Výstupem této kontroly je písemný protokol s označením stupně závad a znečištění a návrh optimálního postupu k odstranění těchto závad tak, aby bylo hřiště opět v CAJKU.

Jako bonus přidáme k této kontrole provedení některých jednoduchých prací, jež jsou součásti běžné údržby:

    • Utažení nebo doplnění chybějících části upevňovacích prvků
    • Promazání ložisek pohyblivých částí
    •  Odstranění ostrých hran

Ostatní práce údržby (obnovení nátěrů, výměna poškozených částí, obnovení sypké náplně dopadové plochy, údržba volných ploch apod.) provedeme na vyžádání.

Cena provozní kontroly:

Konkrétní cenovou nabídku Vám zpracujeme na požádání dle velikosti hřiště a četnosti kontrol vycházející z tzv. Plánu kontrol.