Běžná vizuální kontrola

Náplní této kontroly je rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalismem, běžným používáním nebo povětrnostními podmínkami. Typickými zdroji nebezpečí jsou střepy, kameny, spadlé větve, zlomené nebo chybějící součástí zařízení dětského hřiště.

V případě zájmu o Běžnou vizuální kontrolu, vyplňte prosím náš poptávkový formulář.

 

Četnost kontroly:

Obvykle se provádí v intervalu jednou za 1 až 3 týdny, pokud dodavatel/výrobce herního zařízení nestanovil jinak nebo nejedná-li se o dětská hřiště, která jsou vystavena intenzivnímu užívání nebo vandalství, kde může být nezbytné denní provádění této kontroly.

Co od nás dostanete:

Výstupem této kontroly je písemný protokol s označením nalezených závad a stupně znečištění a v případě vážných nedostatků, které nebylo možné odstranit během kontroly, také optimální postup k jejich odstranění tak, aby bylo hřiště opět v CAJKU.

Cena běžné vizuální kontroly:

Konkrétní cenovou nabídku Vám zpracujeme na požádání dle velikosti hřiště a četnosti kontrol vycházející z tzv. Plánu kontrol.

Tento typ kontroly provádíme pouze po dohodě.