Roční hlavní kontrola

Nezávislá odborná technická kontrola dětských hřišť, jak je tento typ kontroly někdy nazýván, se provádí za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů hřiště. Zohledňuje se vliv počasí na jednotlivé části, známky hniloby nebo koroze a jakékoliv změny v úrovni bezpečnosti zařízení jako důsledek provedených oprav nebo dodatečně přidaných nebo vyměněných částí. Zvláštní pozornost se věnuje částem utěsněným po celou dobu životnosti. Během kontroly mohou být také vykopány nebo demontovány některé části zařízení dětského hřiště. Na základě analýzy rizik posoudíme, zda bezpečnostní opatření, která provozovatel na hřišti aplikuje, jsou dostatečná a vyhovující. Roční hlavní kontrola je hlavním pilířem bezpečnosti každého hřiště.

 

 V případě zájmu o Roční hlavní kontrolu, vyplňte prosím náš poptávkový formulář.

 

Četnost kontroly:

Interval této kontroly je jednou za 12 měsíců.

Co od nás dostanete:

Výstupem této kontroly je písemný protokol s označením stupně bezpečnosti (analýza rizik) a nalezených závad a dále návrh optimálního postupu k odstranění nedostatků uvedených v této zprávě tak, aby bylo hřiště opět v CAJKU.

Jako bonus přidáme k této kontrole provedení některých jednoduchých prací, jež jsou součásti běžné údržby:

  • Utažení nebo doplnění chybějících části upevňovacích prvků
  • Promazání ložisek pohyblivých částí
  • Odstranění ostrých hran

Ostatní práce údržby (obnovení nátěrů, výměna poškozených částí, obnovení sypké náplně dopadové plochy, údržba volných ploch apod.) provedeme na vyžádání.

Cena roční hlavní kontroly:

Konkrétní cenovou nabídku Vám zpracujeme na požádání dle množství herních prvků a zařízení.